Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana

Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īstenots projekts “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana”.

Vecpiebalgas muižas parkā Inešos 29. maijā tika pabeigts projekts “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana”(Nr. 18-09-AL18-A019.2201-000004). SIA “Laba vide” atjaunoja dekoratīvo koku , krūmu stādījumus, papildinot teritoriju ar augiem, kuri raksturīgi bija parka ierīkošanas laikā 18., 19.gs mijā. Izveidoti arī jauni apstādījumi, kas nav pretrunā ar seno dārzu stilu. Parka teritorijā iestādīti 55 šķirņu kokaugi, krūmi, rozes, kā arī 13 šķirņu daudzgadīgās un sīpolpuķes.

 Projekta kopējās izmaksas 9 998,12 eiro (bez PVN), t.sk. publiskais finansējums 8 998,31 eiro.

Datums: 2019. gada 28. jūnijs