Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolās tiek īstenots ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Skolās tiek īstenots ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā tiek īstenoti četrpadsmit individuālā atbalsta plāni. Vecpiebalgas novada pamatskolā individuāls atbalsts tiek sniegts astoņiem audzēkņiem, savukārt Vecpiebalgas vidusskolā –  sešiem audzēkņiem. Skolēniem tiek nodrošinātas dažāda veida konsultācijas mācību priekšmetos (t.sk. matemātika, latviešu valoda, angļu valoda u.c.), kā arī tiek sniegts individuāls logopēda, pedagoga palīga un konsultatīvā pedagoga atbalsts. Individuālie plāni tiek sagatavoti katram mācību semestrim. Projekta pirmais plānošanas periods Vecpiebalgas novada skolās noslēgsies 2019. gada decembrī.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. Projekta mērķa grupa ir 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.

Plašāka informācija par projektu www.pumpurs.lv.

 

Datums: 2019. gada 12. novembris