Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" tehnoloģiju gada aktivitātes

2019.gada oktobrī tika saņemts Valsts izglītības satura centra apstiprinājums Tehnoloģijas gada aktivitāšu pieteikumam projektam Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tehnoloģiju gada aktivitātes tiek īstenotas 2019./2020. mācību gadā. Šajā laikā tiek plānotas vektorgrafikas, robotikas, datorikas, mikrodatoru programmēšanas, Lego konstruktoru robotiņu nodarbības, kā arī ar tehnoloģijām saistītas mācību vizītes 1. – 9. klašu grupās.
Tehnoloģiju gada aktivitāšu realizēšanā piedalās abas Vecpiebalgas novada pašvaldības skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola.

Dalība 2019./2020.mācību gada paredzētajās Tehnoloģiju gada aktivitātēs paredz vēl plašākas iespējas skolām mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei. Lai Tehnoloģiju gadā ikviens atrastu sev interesējošās aktivitātes, Valsts izglītības centrs ir publicējis Tehnoloģiju gada kalendāru nakotneirtepat.lv. Īpašs izaicinājums Latvijai ir Tehnoloģiju gada noslēgumā sniegtā iespēja organizēt 26. Baltijas informātikas olimpiādi. Tehnoloģiju gada ieviešana notiek sadarbībā ar Start (IT) fondu, LIKTA un nozares uzņēmumiem.

Datums: 2019. gada 6. novembris