Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā

2019.gada 4. augustā pēc apstiprināšanas tika uzsākta projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā” īstenošana, Nr.9.3.2.0/19/A/086 .

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu Vecpiebalgas novadā strādājošo ģimenes ārstu prakšu pieņemšanas vietas – Zaigas Zariņas ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakses pieņemšanas vietu Dzērbenē un Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vietas Taurenē un Kaivē. Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte šajās praksēs reģistrētajiem pacientiem- kopā 4270 cilvēkiem.

Projekta īstenošanas ilgums ir 14 mēneši, un tā ietvaros tiks iegādātas, mēbeles un medicīnas tehnoloģijas par kopējo summu EUR 10322,40, no kurām 85% jeb EUR 8774,03 segs ERAF, 9% jeb EUR 929,02 ir valsts budžeta finansējums, 6% jeb EUR 619,35 ir privātās izmaksas- ģimenes ārstu līdzfinansējums. Pašvaldība ir finansējuma saņēmējs un nodrošina projekta īstenošanu.

Piedāvājums piedalīties projektā bija visiem novadā strādājošajiem ģimenes ārstiem.

Datums: 2019. gada 27. augusts