Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izzinošais velo piedzīvojums "Zaļie dzelzceļi"

Izzinošais velo piedzīvojums "Zaļie dzelzceļi"

Svētdien 5. augustā pa kādreizējo dzelzceļa līniju posmā Jaunpiebalga – Dzērbene notika Vecpiebalgas novada pašvaldības atbildībā esošā “Zaļā dzelzceļa” iepazīšanas pasākums- izzinošais velo piedzīvojums.

Velobraucienā, kam starts tika dots pie Jaunpiebalgas vidusskolas, piedalījās 46 dažāda vecuma dalībnieki- pārsvarā ģimenes ar bērniem. Tālākie interesenti bija mērojuši ceļu pat no Rīgas.

“Zaļā dzelzceļa” iepazīšana par piedzīvojumu kļuva  vides gida Edgara Žīgura vadībā. Gan Gauja, gan Piebalgas alus brūža bijušie apiņu lauki, gan dzelzceļa līnijai blakus esošās apdzīvotās vietas un dabas objekti, kam citkārt pabrauktu garām, bija interesantu, izzinošu,  piestāšanas vērtu Edgara stāstu apvītas.

Brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dabas saimniecību “Lielkrūzes” un baudīt saimnieka Guntara Dolmaņa viesmīlība.

Pirms bijušās Dzērbenes stacijas velobraucējus sagaidīja dzelzceļnieks ar 39 gadu stāžu Romāns Ruķis un viņa atmiņas, dzelzceļa vēsture, seni foto.

Velobrauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja SIA “Balgas krasti” sakārtoto dzelzceļa trasi, SIA “Warss+”  iekārtoto un Dzērbenes komunālās saimniecības vīru uzturēto  atpūtas vietu “Šķeperi” pie Gulberes ezera.

Paldies brauciena dalībniekiem, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas ļaudīm, kas velobraucienu radīja iespējamu un patīkamu. Īpaša pateicība Eduardam Vīķelim un SIA ”Zauska” par velo nomas iespēju un arī ceļā nepieciešamo velo remontdarbu veikšanu, SIA “Cēsu alus” par spirdzinošajiem sporta dzērieniem, viesu namam “Saknītes” par gardo mielastu, Vidzemes tūrisma asociācijas darbiniekiem par sadarbību un brauciena kuplināšanu.

Darbs projekta “Zaļie dzelzceļi” ietvaros turpinās. Tiks uzstādīti info stendi, norādes un ceļa zīmes, kilometru marķējumi, tiks izdoti bukleti.

“Zaļie dzelzceļi” aicina!

Pasākums tika rīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta “Zaļais Dzelzceļš”( Nr. Est- Lat 24) ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Daiga Šatrovska,
Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu vadītāja

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Datums: 2018. gada 9. augusts