Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināti LEADER iesniegtie projektu pieteikumi

LEADER projektu konkursa  LAP 2014.-2020. aktivitātē ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  tika iesniegti 5 projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti divi –   rīcībā 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbalstīts projekts “Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera” (18-09-AL019.2202-000007)  ar publisko finansējumu EUR 15300,00 un rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai tika apstiprināts projekts “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana” (NR. 18-09-AL 18-A019.2201-000004) ar publisko finansējumu EUR 8999,02.

Datums: 2018. gada 25. aprīlis