Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās starptautisks projekts "Small markets at the heart of the European economy"

Turpinās ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. darbības 2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) starptautiskās sadarbības projekts “Small Markets at the Heart of the European Economy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas ekonomikas sirdī).

Vecpiebalgas novada pašvaldība projektā piedalās kā viens no partneriem. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Maltu (pašvaldību Mellieha – vadošais partneris), Poliju (pašvaldību Miasto Suwalki), Rumāniju (Orasul Cugir pilsētu), Itāliju (pašvaldībām – Comune di Casalborgone; Comune di Acquaviva Delle Fonti; Comune di Cavriglia), Vāciju (Stadt Adenau pilsētu), kā arī Latvijas Pašvaldību savienību, Pārgaujas un  Amatas novadu pašvaldībām. Projekta pieteikums tika sagatavots un iesniegts programmas 2016.gada 1.marta pieteikumu uzsaukumam.

Projekta vispārīgais mērķis, balstoties uz programmu, kurā tas tiks īstenots, ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošināt debates gan vietējā, gan reģionālā un ES dalībvalstu līmenī. Projekta specifiskais mērķis – projekta partneru un iesaistīto pušu kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar lokālās ekonomiskās attīstības veicināšanu ES kontekstā, izskatot gan dažādus izaicinājumus, gan iespējas, papildus:

  • stiprināt konkurētspējīgas lokālās jeb mazās ekonomikas attīstību Eiropas tirgus vidē;
  • saprast vienotā tirgus un digitālā vienotā tirgus priekšrocības lokālās ekonomikas attīstībā;
  • izveidot vienotu finansējuma atbalsta sistēmu mikro (mazo) uzņēmumu atbalsta ieviešanai;
  • analizēt iespējas kā piesaistīt mazas ekonomikas teritorijai cilvēkus ar vajadzīgajām zināšanām, un kā samazināt procesus, kas saistīti ar izglītotu cilvēku aizplūšanu no maza tirgus teritorijām;
  • veicināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību, lai noteiktu viņu vēlmes un redzējumu par nākotnes attīstību gan lokālā, gan Eiropas Savienības līmenī.

Pasākumu ietvaros tiek prezentētas dažādas partneru pieredzes, šā brīža situācija noteiktajās teritorijās, konkrētu lokālo tirgu attīstības dinamika un tendences, kā arī analizētas jaunas iespējas un virzieni vietējā tirgus attīstībai. Projekta noslēgumā tiks izdota partneru veidota publikācija, kurā apkopoti galvenie rezultāti un rekomendācijas, kas iegūti organizēto pasākumu ietvaros.

Projekta realizācijas ilgums: līdz 2018. gada 29. jūnijam. Projekta finansēšanas avots: ES programma “Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 2. apakšpasākumā “Pašvaldību tīklojumi”. Kopējās plānotās izmaksas un programmas piešķirtā dotācija projekta īstenošanai: EUR 150 000.00 .

Datums: 2017. gada 25. septembris