Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecāku līdzfinansējuma izmaiņas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Sākoties jaunajam mācību gadam, noteiktas izmaiņas vecāku līdzfinansējuma apjomā Cēsu novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Maksas izmaiņas stāsies spēkā ar 2022.gada 1.septembri.

Vecāku līdzfinansējuma maksa par pakalpojumiem:

 • Cēsu pilsētas Sporta skolā – profesionālās ievirzes izglītības programmai 10 EUR mēnesī.
 • Cēsu pilsētas Mākslas skolā:
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmai – 10 EUR mēnesī;
  • Sagatavošanas klases audzēkņu maksu – 10 EUR mēnesī;
  • Interešu izglītības programmai – 5 EUR mēnesī.
 • Cēsu Bērnu un jauniešu centrā – 5 EUR mēnesī.
 • Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā:
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmai – 14.23 EUR mēnesī;
  • Interešu izglītības programmai – 5 Eur mēnesī.
 • Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā: 
  • Profesionālās ievirzes Izglītības programmai – 10 EUR mēnesī;
  • Sagatavošanas klases audzēkņu maksu programmā mūzika – 20 EUR mēnesī;
  • Interešu izglītības programmai – 5 EUR mēnesī.
 • Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā  10 EUR mēnesī.
 • Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā – 10 EUR mēnesī.
 • Vecpiebalgas vidusskolā – 10 EUR mēnesī.

 

Datums: 2022. gada 14. jūlijs