Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sniega tīrīšana uz Vecpiebalgas apvienības autoceļiem

Sniega tīrīšana uz Vecpiebalgas apvienības autoceļiem

Vecpiebalgas apvienības pārvaldei ziemas sezonai ir spēkā esošais līgums, kas tika noslēgts 2021.gadā ar termiņu līdz 2024.gadam.

Vecpiebalgas un Inešu pagastiem pakalpojumu sniedz SIA "Serviss LB", Kaives pagastā zemnieku saimniecība "MB Tehnika", Dzērbenes pagastā SIA "Jaunbērziņi", savukārt Taurenes pagastā ZS "Uzvaras kalns". 

Beidzoties esošajam līgumam, tiks izsludināts jauns iepirkums par mehanizēto sniega tīrīšanu.  

Atbildīgā persona pārvaldē, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  

  • Dzērbenes pagastā Andris Laumanis, tālr. nr.: 22013985; 
  • Taurenes pagastā Agris Veipāns, tālr.nr.: 20232963; 
  • Inešu pagastā: Andris Lapiņš, tālr. nr.: 26106679;    
  • Kaives pagastā: Māris Bērziņš, tālr. nr.: 26591112;  
  • Vecpiebalgas pagastā: Aldis Mālnieks, tālr. nr.: 22016879. 

Privāto īpašumu saimniekiem atgādinām, ka par piemājās ceļu attīrīšanu no sniega jāvienojas ar pakalpojumu sniedzēju individuāli.   

Ceļu un ielu attīrīšana no sniega tiek uzsākta pēc intensīvas snigšanas vai sniegputeņa beigām.    

Datums: 2023. gada 23. novembris