Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Šķirosim vēl apzinātāk

Šķirosim vēl apzinātāk

No 2024.gada 1.janvāra mājsaimniecībām būs jāsāk šķirot bioloģiski noārdāmie atkritumi no nešķirojamajiem atkritumiem, tādēļ SIA “ZAAO” EKO laukumā Cēsīs, Lapsu 
ielā 19, dārzu un parku atkritumi turpmāk tiks pieņemti par maksu saskaņā ar SIA “ZAAO” noteikto cenrādi. Izmaiņas nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”. 

Vairāk informācijas mājaslapā www.zaao.lv.

Datums: 2024. gada 2. janvāris