Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piebalgas muzeju apvienība Orisāre akreditēta uz turpmākajiem pieciem gadiem

Piebalgas muzeju apvienība Orisāre akreditēta uz turpmākajiem pieciem gadiem

Šodien, 8.decembrī, Latvijas Muzeju padome atzina muzeju akreditācijas komisijas ziņojumu par Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" akreditāciju turpmākajiem pieciem gadiem. 

Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību. 

“Muzeja padomes vienbalsīgais balsojums par muzeju apvienības "Orisāre" akreditāciju ir apliecinājums kvalitatīvajam darbam, kas ieguldīts līdz šim Cēsu novada nozīmīgā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un uzturēšanā. Jaunajā darba cēlienā mums būs jāatrisina nozīmīgi infrastruktūras uzlabošanas jautājumi, lai turpinātu Eiropas līmeņa muzeju attīstību. Jāatzīmē, ka muzeju apvienība ieņem būtisku lomu, lai risinātu Piebalgu kultūrvēsturisko zemju jautājumu, veicinot vietējo iedzīvotāju piederību un identitāti”, uzsver Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, piebilstot, ka augsti novērtē direktores Līvas Grudules ieguldījumu un darbu.

Iestādē apvienoti četri memoriālie muzeji - Antona Austriņa memoriālais muzejs "Kaikaši", Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti" un Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs "Jāņaskola".

Muzeju akreditācijas komisija 2022.gada 20.septembrī viesojās un izvērtēja visus četrus memoriālos muzejus, kā arī iepazinās ar muzeja krātuves materiāliem. 

Muzeju padomes atzinumā minēti ieteikumi un veicamās darbības turpmākajai muzeju attīstībai - atjaunot pilnvērtīgu ekspozīciju “Kalna Kaibēnos”, veikt “Saulrietu” apkārtējās vides atjaunošanu un dzīvojamās ēkas fasādes remontdarbus. Tāpat Muzeju padome aicina uzlabot apmeklētāju ērtības, izveidojot apmeklētāju centru “Kalna Kaibēnu” klētī un “Incēnu” nodarbību telpas. 

 

Attēlā: Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni". Foto: A.Ošiņš. 

Datums: 2022. gada 8. decembris