Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārbaudīta ūdens kvalitāte vairākos Cēsu novada ezeros

Pārbaudīta ūdens kvalitāte vairākos Cēsu novada ezeros

Vairākās Cēsu novada ezeru peldvietās veikta ūdens kvalitātes pārbaude. Visos pārbaudītājos ezeros ūdens kvalitāte uzskatāma par labu, tajos atļauts peldēties. 

Ūdens paraugu analīzes veiktas

Amatas apvienības pārvaldē:

 • Sērmūkšu ezerā (Skujenes pagasts);
 • Zaubes Augšezerā (Zaubes pagasts).

Līgatnes apvienības pārvaldē:

 • Ratnieku ezerā (Līgatnes pagasts).

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē:

 • Alauksta ezers (Vecpiebalgas pagasts);
 • Inešu ezers (Inešu pagasts);
 • Dabaru ezers (Taurenes pagasts);
 • Kaives ezers (Kaives pagsts);
 • Mācītājmuižas ezers (Dzērbenes pagasts).

Pārgaujas apvienības pārvaldē:

 • Raiskuma ezers (Raiskuma pagasts);
 • Auciema ezers (Raiskuma pagsats);
 • Ungura ezers (Raiskuma pagasts);
 • Driškina ezers (Raiskums pagasts).

Priekuļu apvienības pārvaldē:

 • Niniera ezers (Priekuļu pagasts);
 • Startu ezers (Mārsnēnu pagasts).

Vaives pagastā:

 • Mazuma ezers

Tuvākajās dienās tiks saņemti analīžu paraugi no citiem novada ezeriem. Par rezultātiem informācija tiks sniegta. 

Datums: 2023. gada 26. jūnijs