Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paplašināts pašvaldības atbalsta saņēmēju loks

Cēsu novada domes 1.decembra sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos, kuri paredz paplašināt pašvaldības atbalsta saņēmēju loku bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem. Turpmāk atbalsts tiks sniegts arī tad, ja bāreņa dzīvesvieta un viņa aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā un ja analogu atbalstu nav piešķīrusi cita pašvaldība.

Grozījumi veikti, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus paplašināt atbalsta loku neatkarīgi no tā, kura bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. Līdz šim Cēsu novada domes saistošie noteikumi paredzēja, ka iepriekšminēto atbalstu tiesības saņemt, ja lēmumu par bāreņa ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa vai kāda no Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām un bērna deklarētā dzīvesvieta pirms šī lēmuma pieņemšanas bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Datums: 2022. gada 2. decembris