Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lauksaimnieki var veikt lauku bloku precizēšanu

Lauksaimnieki var veikt lauku bloku precizēšanu

No šī gada 20.februāra līdz 3.aprīlim lauksaimnieki var veikt lauku bloku precizēšanu, iesniedzot precizēšanas pieprasījumus LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var sniegt par nepieciešamajām izmaiņām lauku blokos, kā arī gadījumos, kad ir jādzēš vai jāizveido jauni ainavu elementi.

Svarīgi ņemt vērā! Precizēt var tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas - labā lauksaimniecības stāvoklī.

Pirms precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas aicinām pārliecināties par aktuālo situāciju Lauku bloka kartē.

Daži svarīgi nosacījumi, lai veiktu lauku bloku precizēšanu

Lauku bloku minimālā platība ir 0,30 ha, savukārt lauka minimālā platība - 0,10 ha apmērā.

Klienti var precizēt šādus ainavu elementus:

  • akmeņu kaudzes (0,01 - 0,5 ha platībā);
  • koku un krūmu pudurus (0,01 – 0,5 ha platībā);
  • koku rindas, atsevišķi augošus kokus;
  • biodaudzveidības salas (neapstrādātas, mitras vietas laukā 0,01 - 1,5ha platībā);
  • dīķus (0,01–0,5 ha platībā).

Lauku bloku kartē jau būs attēloti šādi ainavu elementi: dižkoki un potenciālie dižkoki, aizsargājamās alejas, dižakmeņi, valsts nozīmes ūdensteces, novadgrāvji, kontūrgrāvji, susinātājgrāvji.

LAD speciālisti izvērtēs lauku bloka precizēšanas pieprasījumus un nosūtīs atbildes vēstuli EPS. Plašāka informācija par lauku bloku precizēšanas pieprasījumu iesniegšanu un izskatīšanu ir lasāma LAD mājaslapā sadaļā “Lauku bloku karte, tās precizēšana”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LAD Klientu apkalpošanas centru pa tālruni +371 67095000.

Datums: 2023. gada 22. februāris