Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iedzīvotāji un Cēsu novada vadība tiekas Taurenes sarunu vakarā

Iedzīvotāji un Cēsu novada vadība tiekas Taurenes sarunu vakarā

Ceturtdien, 8.decembrī, Taurenē, Nēķena muižā aizvadīts iedzīvotāju sarunu vakars. Tajā ar vietējiem iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks, kā arī Vecpiebalgas apvienības pārvaldes saimniecības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš un jaunais Taurenes pagasta saimniecības vadītājs Agris Veipāns.

Sarunas vakaru iesākot, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs ieskicēja administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu, informēja par paveiktajiem darbiem, finansējuma sadali un iezīmēja nākotnes ieceres.

J.Rozenbergs atzinīgi novērtēja, kā Taurenē tiek risināts daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājums. Vienā no četrām daudzīvokļu mājam jau ilgstoši bijis apsaimniekotājs, savukārt trīs māju iedzīvotāji nodibinājuši biedrības, kas dod iespēju pretendēt uz pašvaldības grantu programmām.

Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks tikšanās ievadā pastāstīja par sociālā dienesta nodaļām, norādot, ka nodaļu darbinieki iedzīvotājiem pieejami konkrētos laikos, taču speciālisti pieejami un sasniedzami arī ārpus minētajiem pieņemšanas laikiem.

A.Judeiks sanākušos informēja par pabalsta veidiem, šī gada statistikas datiem, minot, ka līdz šim brīdim Taurenes pagastā energoresursu cenu pieauguma pabalstu saņēmuši 62 cilvēki, savukārt 100 cilvēki sociālajā dienestā vērsušies pēc dažāda veida palīdzības.

Sociālā dienesta vadītājs ar iedzīvotājiem pārrunāja jautājumus par senioru sveikšanu lielajās jubilejās, vientuļo senioru uzraudzību, sociālās palīdzības sniegšanu Taurenē. “Varam raudzīties uz izmaiņām esošajā sociālā dienesta modelī, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, darbinieku skaita pieaugumu un citus faktorus,” uzsvēra Sociālā dienesta vadītājs.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes saimniecības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš diskusijā par iespējamu nepietiekamu siltumu dzīvokļos norādīja, ka šādas sūdzības no iedzīvotājiem līdz šim nav saņēmis. Katlu māja Taurenē strādā ierastajā režīmā bez jebkādiem traucējumiem un sarežģījumiem.

Domes priekšsēdētājs ziņoja, ka plānots atjaunot ugunsdzēsēju depo darbu. “Ar apvienību pārvalžu vadītājiem tiek pārrunāti finansiālie jautājumi – darba samaksa brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, tehnikas uzturēšanas izmaksas citiem jautājumi, kas skar ugunsdzēsēju depo darbu,” skaidroja domes priekšsēdētājs. Kā minēja gan J.Rozenbergs, gan A.Lapiņš, pašreiz lielākā problēma ir atrast ugunsdzēsēju mašīnas autovadītāju. Apmācība brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem tiks nodrošinātas.

Jānis Rozenbergs pastāstīja par apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, kas attiecas uz degradētajām teritorijām, kuras ilgstoši netiek koptas. Kā, piemēram, lai tiktu risināts šis jautājums būvvalde no īpašnieka pieprasa plānu, kādā laika posma teritorija tiks sakopta, kā arī tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Vakara gaitā noskaidrots, ka iedzīvotāji vēlās būt vēl informētāki par pašvaldībā notiekošo, kas nozīmē, ka informācija par aktuālākajām norisēm jānodrošina visās pašvaldībai pieejamajās platformās – mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā. Lai “Cēsu Novada Vēstis” nonāktu ikkatrā pastkastītē, pašvaldība aicina ziņot, ja izdevums uz netiek piegādāts.

Atbildot uz jautājumiem par Taurenes Koģenerācijas staciju, Andris Lapiņš informēja, ka stacija savu darbību beidza, par to nevienu neinformējot. Sarunas saistībā ar staciju darbības atsākšanu veiktas, taču par šo jautājumu skaidrības joprojām nav.  Ar saimniecības nodaļas vadītāju tika pārrunāti ceļu uzturēšanas jautājumi un situācija saistībā ar Gaujas tiltu Lodē, kura atjaunošana var aizņemt līdz pat vienam gadam.

Noslēdzot sarunu vakaru, Jānis Rozenbergs, uzvēra, ka tiks turpinātas sarunas par sociālā dienesta un komunikācijas jautājumiem. Sapulces laikā izteiktās vajadzības sadzirdētas un piefiksētas, pie to īstenošanas tiks strādāts.

Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

Datums: 2022. gada 13. decembris