Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes forums labākai dzīvei

Maijā norisinājās pirmais Dzērbenes iedzīvotāju forums. Tā iniciatore Daina Šmite atzīst, ka šādas iedzīvotāju pārstāvniecības veidošana ir svarīga, gan domājot par pagasta ikdienas aktualitātēm, gan tā turpmāko attīstību.

“Pēc reformas izjūtam to, ka vēl īsti nav izveidojusies skaidra vietējās varas pārstāvniecības struktūra. Tāpēc jāaktivizējas
pašiem iedzīvotājiem un jāspriež, kas darāms, lai laukos būtu laba vide dzīvošanai. Kopienas izveide nepieciešama
arī finansējuma piesaistei projektiem no pašvaldības līdzdalības budžeta. Bijām uzaicinājuši pārstāvi no Lauku partnerības. Ļoti vērtīgs bija Kristīnas Sprūdžas stāstījums par Liepas kopas darbības pieredzi,” skaidroja Daina.

Dalība pirmajā forumā varēja būt aktīvāka, tomēr rīkotāji rēķinās, ka pavasara lauku darbi šobrīd svarīgāki par sabiedriskajām aktivitātēm. Bet sanākušie strādāja dūšīgi, un jau ir tapis pamatīgs veicamo darbu saraksts.

“Apzinājām, kas veicams, lai uzlabotu dzīves vidi Dzērbenē. Viena sadaļa ir tūrisma attīstība, kas saistāma ar Dzērbenes
pili un citiem apskates objektiem. Jau ilgus gadus aktīvi darbojas Taurenes un Dzērbenes novadpētnieki. Vēl viena iecere ir ģimeņu sporta svētku rīkošana jaunajā sporta laukumā, kā arī publiskās peldētavas atjaunošana Augstā kalna peldētavā.

Finansējumu mēģināsim piesaistīt no LEADER projektu programmām. Svarīga vienošanās bija par iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidi, tajā ievēlot cilvēkus, kuri tieši komunicēs ar pašvaldības darbiniekiem, sekmējot dažādu problēmu novēršanu. Ūdensapgāde, ceļu uzturēšana, tīrīšana, citi saimnieciskie jautājumi, kas iedzīvotājiem ir svarīgi. Dzērbenē
kopš pagājušā gada nogales nav pagasta pārvaldes vadītāja, un nereti ir apjukums, jo cilvēki nezina pie kā vērsties, ja gadās ķibele. Konsultatīvā padome gādās arī par to, lai būtu stratēģisks redzējums par pagasta attīstību turpmākajos gados. Skats  nākotnē un aktīvāka komunikācija arpašvaldību tomēr ir vajadzīga, pretējā gadījumā rodas pamestības sajūta,” atzīst Daina
Šmite.

Datums: 2023. gada 30. maijs