Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Diskutēts par vides jautājumiem Vecpiebalgas apvienībā

Diskutēts par vides jautājumiem Vecpiebalgas apvienībā

Ceturtdien, 15.jūnijā, Inešos, Vecpiebalgas muižā aizvadīta diskusija par vides jautājumiem Vecpiebalgas apvienības teritorijā. Vakara gaitā runāts par prioritātēm vides sektorā, dabas teritoriju apsaimniekošanu, kā arī par projekta “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” pārtraukšanu. 

Ar iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādamsone, Vides attīstības projektu vadītāja Zane Pīpkalēja un Vides aizsardzības speciālists Jānis Balodis.

Iesākot diskusiju, Inta Ādamsone iepazīstināja ar nodaļas darbu, pastāstot par uzsāktajiem vides projektiem un darbības jomām. Tā, piemēram, nodaļa pašlaik strādā pie enerģijas un klimata plāna visam Cēsu novadam. Plāna izstrādes procesā iesaistīti visi Cēsu novada apvienību pārvalžu vadītāji, paredzama arī iedzīvotāju iesaiste.
Zane Pīpkalēja skaidroja, kāpēc tika pieņemts lēmums pārtraukt projekta “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” īstenošanu. Viņa norādīja, ka izveidojies izmaksu sadārdzinājums projekta iepirkumā. Pēc plašām diskusijām un izvērtējot finanšu riskus, tika pieņemts lēmums projektu pārtraukt.

Vides un klimata neitralitātes nodaļa apsekojusi Vecpiebalgas pilsdrupas un Brūziķu teritoriju, kas atrodas netālu no Inešu ezera. Biotopu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti atzina, ka Vecpiebalgas pilsdrupu apkārtnē ir labs bioloģiski vērtīgs zālāju biotops un skaista, ainaviska vieta. Cēsu novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu Latvijas vides aizsardzības fondā šī īpašuma apsaimniekošanai.

Tiek meklēti risinājumi, lai realizētu rotaļu laukuma vai sporta laukuma izbūvi pie Alauksta, Inešu ezera vai citviet. 

Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija risināt ūdens apgādes jautājumu brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni”.  Ūdensapgāde ir ļoti svarīga ikdienas saimnieciskajai darbībai, drošībai un nacionālās nozīmes vērtību pasargāšanai. Lai rastu iespējami atbilstošāko risinājumu ūdensapgādes nodrošināšanai, Vecpiebalgas apvienības pārvalde apņemas uzrunāt ģeologus, lai sagatavotu tehniskos risinājumus.

Turpinājumā vides aizsardzības speciālists Jānis Balodis pastāstīja par būtiskajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar ezeru apsaimniekošanu. Cēsu novads ir ļoti bagāts ar ezeriem –  kopumā Pašvaldības teritorijā ir 64 ūdenstilpes, par kurām Cēsu novada pašvaldība, līdz gada beigām noslēgusi deleģējuma līgumu ar Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrību, kas rūpējās par Cēsu novada ūdenstilpņu apsaimniekošanu.

Noslēgumā diskutēts par ezeru izmantošanas noteikumu izstrādi. Iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka Inešu ezerā ir nepietiekami kontrolēta ūdens motorizēto transportlīdzekļu lietošana un kārtība pie peldvietām. Pašvaldība sola biežāk apsekot publiskas peldvietas un sekot līdzi noteikumu ievērošanai ūdenstilpēs un to tuvumā.

Jautājumu, ieteikumu un nelikumīgas zvejas novērošanas gadījumos, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrību, zvanot pa tālruni 25442000.

 

 

Datums: 2023. gada 20. jūnijs