Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novads sāk ceļu uz klimata rīcības plāna izstrādi

Cēsu novads sāk ceļu uz klimata rīcības plāna izstrādi

Cēsu novada pašvaldība slēgusi vienošanos par sadarbību ar SIA “EKODOMA”, lai ieviestu Eiropas Savienības projektu “OwnYourSECAP”, kas paredz izstrādāt novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

Projekts “OwnYourSECAP” jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” tiks īstenots laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2025.gada augustam. Projekta virsmērķis ir ieviest sistemātisku pieeju enerģētikas un klimata rīcību īstenošanā pašvaldībā.

Projekta darbības laikā līdz 2023.gada 30.septembrim tiks ieviesta un sertificēta  energopārvaldības sistēma, kā arī izstrādāts novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns. Tāpat katru gadu tiks izvēlētas un ieviestas vismaz 3 rīcības (piemēram, kampaņas un izglītības programmas).

SIA “EKODOMA” sniegs atbalstu rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrādē un nodrošinās sertifikācijas izmaksas līdz 1500 eiro. Tāpat uzņēmums projekta gaitā konsultēs jautājumos par enerģijas taupīšanu, atjaunojamo energoresursu lietojumu, pielāgošanos klimata pārmaiņu un enerģētisko nabadzību.

Datums: 2022. gada 23. novembris