Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām līdz gadu mijai deklarēt dzīvesvietu sev piederošā īpašumā Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība aicina dzīvokļu un privātmāju īpašniekus deklarēt dzīvesvietu savā īpašumā vismaz vienai personai, tostarp, ja personai pieder vairāki nekustamie īpašumi – deklarēt vismaz vienu personu katrā no tiem. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka dzīvokļiem un privātmājām, kuros uz taksācijas gada 1.janvāri nav deklarēta neviena persona, tiek piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 
Līdz šim šāda kārtība bijusi Cēsu un Līgatnes pilsētā, kā arī Vaives pagastā, taču no 2023.gada 1.janvāra jaunie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” šādu kārtību noteiks visā Cēsu novada administratīvajā teritorijā.  

Ar jautājumiem par NĪN samaksu un atvieglojumiem aicinām vērsties pie Cēsu novada pašvaldības nodokļu ekonomistēm:

  • Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Zosēnu pagasti un Cēsu pilsēta: Inuta Merzajeva, tālr.nr.: 68413530; e-pasts: inuta.merzajeva@cesunovads.lv;
  • Raiskuma, Stalbes, Straupes, Vaives pagasti un Cēsu pilsēta: Gunta Ernstsone, tālr.nr.: 68417047; e-pasts: gunta.ernstsone@cesunovads.lv;  
  • Dzērbenes, Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Taurenes, Vecpiebalgas, Veselavas pagasti: Ineta Eberharde, tālr.nr.: 64107873; e-pasts: ineta.eberharde@cesunovads.lv;
  • Amatas, Drabešu, Līgatnes, Nītaures, Skujenes, Zaubes pagasti un Līgatnes pilsēta: Maija Zaperecka, tālr.nr.: 64174668; e-pasts: maija.zaperecka@cesunovads.lv.

Aicinām deklarēties laikus, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 30.decembrim.  

Datums: 2022. gada 27. septembris