Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tarifi

No 2023.gada 1.oktobra izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērv. Esošais tarifs bez PVN (euro) Apstiprinātais tarifs no 01.10.2023 bez PVN (euro)
1 Apkure Mwh 94,4 89,80
2 Karstā ūdens uzsildīšana apkures sezonas laikā m3 6,5  6,29

Saimniecības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojums