Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tarifi

No 2021.gada 1.oktobra izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērv. Esošais tarifs bez PVN (euro) Apstiprinātais tarifs no 01.10.2021 bez PVN (euro) % izmaiņas
1 Apkure Mwh 50,7 50,7 13,81
2 Karstā ūdens uzsildīšana apkures sezonas laikā m3 3,5 4,0 14,29

Saimniecības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojums