Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2019.gads

Nr.10/2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/.2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/.2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2019 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2019 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2019 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2019 "Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2019 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.