Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Inešu Tautas nams

Adrese: "Pils", Inešu pagasts, Cēsu novads, LV-4123

Tautas nama vadītāja p.i.: Zigrīda Ruicēna
Tālrunis: + 371 26493591
E-pasts: zigrida.ruicena@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 10.00 – 15.00

Vecpiebalgas muižas ēka, kurā šobrīd atrodas Inešu Tautas nams, celta 1688. gadā kā  zviedru valdības īpašums. Pēc Lielā Ziemeļu kara Krievijas imperators Pēteris I uzdāvināja muižu Borisam Šeremetjevam, kura saimniekošanas laikā ap 1784.-1786.gadu tika uzcelta muižas dzīvojamā ēka tagadējā izskatā. Pie muižas atrodas parks un estrāde, vīna pagrabiņā iekārtots Piebalgas novadpētniecības muzejs. Inešu tautas nams, kura misija ir amatiermākslas tradīciju uzturēšana, darbu pilī uzsāka 1945.gada 8.aprīlī. Inešu tautas nama telpas var izmantot kāzu ceremonijām, izstādēm, koncertiem, konferencēm. Laipni lūdzam!

Inešu pagasta amatiermākslas kolektīvi:

  • Vecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rijnieks, koncertmeistare Aleksandra Lāce. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.19.30.