Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskolā iegādāta keramikas krāsns

Vecpiebalgas vidusskolā iegādāta keramikas krāsns

Piedaloties BDR „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā – Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „ Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, BDR „Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība” iesniedza projekta pieteikumu un ieguva finansējumu projekta Nr. 20-09-AL18-A019.22.02-0000005 „Keramikas krāsns iegāde” realizācijai. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 2415.64 eiro, Lauku atbalsta dienesta finansējums 2174,08 eiro (90%), Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes līdzfinansējums 241,56 eiro(10%).

Projekta mērķis bija iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni, uzlabot skolas materiālo bāzi, pilnveidot profesionālās un vispārējās izglītības mācību programmas, pilnvērtīgi un kvalitatīvi organizēt mācību darbu, dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, piesaistot profesionālus keramiķus, organizēt veidošanas nodarbības, keramikas meistarklases ikvienam novada iedzīvotājam.

Ar cerību un pozitīvu attieksmi skatāmies nākotnē, lai jaunajā mācību gadā būtu iespēja realizēt projekta ieceres! Tiekamies radošajās aktivitātēs!

Datums: 2021. gada 3. augusts