Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunatnes iniciativās projekts

Jaunatnes iniciativās projekts

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTS

"Foruma teātra darbnīca skolēniem "Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu""

2021.gada nogalē Vecpiebalgas vidusskolā norisināja neformālās izglītības un formu teātra darbnīca "Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu", kurā piedalījās 9.klases skolēni. Tā bija lieliskā iespēja jauniešiem gūt no ikdienas mācību procesa atšķirīgu pieredzi, 4 dienas piedaloties neformālās izglītības darbnīcās, kuru laikā skolēni iepazinās ar neformālo izglītību un foruma teātri, mācījās labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazina nevardarbīgas komunikācijas metodes, ķermeņa valodu un tās izpausmes, uzzināja par "bullying" vai tiranizēšanu skolā, un ko par to domā citi jaunieši. Kopā ar darbnīcu vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” jaunieši meklēja risinājumus, kā rīkoties situācijās, kad nākas saskarties ar tiranizēšanu. Aktivitātēs un sarunās skolēni attīstīja konfliktu risināšanas prasmes, saliedējās, mācījās strādā grupās, diskutēt, sadarboties un dalījās pieredzē ar citiem jauniešiem, kopā interesanti pavadīja laiku, pilnveidoja sevi un savas sadarbības prasmes.
Pateicība programmas vadītājiem: Aleksandram Milovam, Baibai Rozei un Nataļjai Gudakovskai par lieliski padarītu darbu!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālai fonds, tas norisinājās projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros.

Vairāk informācijas: www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti.

 

Datums: 2021. gada 31. decembris