Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā

2019.gada 4.augustā Vecpiebalgas novada pašvaldība pēc līguma parakstīšanas ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) uzsāka projekta Nr.9.3.2.0/19/A/086  “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā” realizāciju.

2020.gada nogalē projekta darbības ir īstenotas.  Zaigas Zariņas ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakses pieņemšanas vietā Dzērbenē un  Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vietās Kaivē un Taurenē ir uzlabota veselības aprūpes infrastruktūra un tehniskai nodrošinājums – iegādātas medicīnas ierīces un mēbeles pēc ārstu  izvēles un nepieciešamības.

Projekta kopējais finansējums  bija 10322.40 eiro, tai skaitā 85% ERAF ( Eiropas reģionālais attīstības fonds) finansējums 8774.03 eiro, 9%, jeb 929.02 eiro valsts budžeta finansējums, 6%, jeb 619.35 eiro- ārstu līdzfinansējums.

Ieguldījums ārstu prakšu pieņemšanas vietu infrastruktūras uzlabošanā ir šāds: Dzērbenē 843,00 eiro, Kaivē 2258,54 eiro, Taurenē 7204,00 eiro (atlikums 16.86 eiro).

Finansiāli lielākais ieguldījums ir sterilizatora, medicīniskās kušetes, medikamentu skapja, manipulāciju lampas, bērnu izmeklēšanas galda iegāde ārsta pieņemšanas vietai  Taurenē; medicīnisko svaru ar auguma mērītāju (pieaugušajiem), ierīces redzes asuma pārbaudei, mēbeļu iegāde ārsta prakses vietai Kaivē; medicīnisko svaru ar auguma mērītāju (pieaugušajiem) iegāde ārstes pieņemšanas vietai Dzērbenē. Visās trijās prakses vietās ir jauni ledusskapji.

Ir piepildīts projekta mērķis – uzlabota kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība trīs ģimenes ārstu prakšu pieņemšanas vietās Vecpiebalgas novadā.

Datums: 2020. gada 16. novembris