Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publiskās infrastruktūras attīstība Inešu pagastā

2018.gada 10.jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3.3.1.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir pārbūvēt pašvaldības ceļa posmus:  A4 “Ineši-Čolēni- Briņģi” (posms 0.000-1.008 km), B37 “Ceļš gar Noriņām” (posms 0.191-0.620 km) un A5 “Ineši-Sviļi” (posms 0.000-0.435 km) 1872 m kopgarumā, izbūvēt apgaismojumu 0,15 km garumā ceļa posmā “Ineši-Sviļi”, veicinot infrastruktūras attīstību, investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu.

Būvdarbu līgums ir noslēgts ar SIA “8 CBR”, kas realizē SIA “SKA projekts“ izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzību veic SIA “RadLat”.

Projekta īstenošanas gaitā notiks grāvju izrakšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes paplašināšana, brauktuvju un nobrauktuvju izveidošana, ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu uzklāšana, apgaismojuma izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana un lietus ūdeņu kanalizācijas instalācijas. Būvdarbu izpildes laiks 18.09.2018.-30.09.2019.

Projekta kopējais budžets (ar PVN) ir EUR 569 601,80, ERAF finansējums ir EUR 333 907,06, valsts budžeta dotācija – EUR 17 677,43, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 218 017,31.

Projektu vadītāja Daiga Šatrovska.

Datums: 2018. gada 28. septembris