Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības ceļa B77 "Saulgoži-Brežģis" un B71 "Šoseja-Laidzi" pārbūve

31.08.2018. Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta “Pašvaldības ceļa B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja- Laidzi” pārbūve” iesnieguma apstiprināšanu. (Projekts Nr. 18-09-A00702-000071).

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts atjaunot ceļa esošo brauktuvi: izņemt nederīgos minerālmateriālus, profilēt virsmu, atjaunot nesošo virskārtu. Esošos grāvjus plānots iztīrīt no apauguma, atjaunot to profilu. Paredzēts uzstādīt jaunas caurtekas esošo vietā un ierīkot tās nobrauktuvēs. Plānota ceļa paplašinājumu izbūve un nobrauktuvju atjaunošana.

Par ceļa pārbūves darbiem līgums ir noslēgts ar SIA “Smiltenes ceļinieks”. Būvnieki īstenos SIA “Myzone” būvprojektu ceļa posmam “Šoseja- Laidzi” (posms 0,000-2,200 km) un SIA “Joe” būvprojektu ceļa posmam “Saulgoži – Brežģis” (posms 0,000-1,060km). Būvuzraudzību veic SIA ”BaltLineGlobe”.

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN) EUR 365 698,35, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts 90% – EUR 329 128,51 , pašvaldības finansējums – EUR 36 569,84.

Darbu izpildes laiks 25.09.2018.- 20.08.2019.

Stratēģiski svarīgo ceļu, kas savieno valsts ceļus P30 un P3 netiek plānots slēgt  visā tā garumā. Pārbūve tiks veikta pa posmiem, sākot no P30.

Satiksmes dalībnieki, ceļam pieguļošo zemju īpašnieki, iedzīvotāji,  lūgums būt saprotošiem un iecietīgiem pret  īslaicīgām neērtībām. Aicinājums sekot norādēm un ceļa zīmēm, ja iespējams, pašu ērtībai izvēlēties citu maršrutu.

Projektu vadītāja Daiga Šatrovska.

Datums: 2018. gada 28. septembris