Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām

Finansējuma avots:
EKII
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
5 000 000 EUR
Kopējās izmaksas:
11 354 132 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:

Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām

Projekta mērķis ir potenciālā siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, izbūvējot jaunu un ilgtspējīgu enerģētiski pašpietiekamu trīs stāvu ēku 3514,2 kv.m. platībā, nodrošinot izmantoto tehnoloģiju demonstrēšanas iespējas ēkas faktiskās ekspluatācijas apstākļos.
 
Projekta īstenošanai paredzētas šādas aktivitātes:

 • jaunas, zemas enerģijas nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ēkas būvniecība;
 • zemes siltumsūkņa un granulu apkures katla izbūve;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve;
 • saules elektrostaciju uzstādīšana;
 • LED apgaismojuma uzstādīšana;
 • virsūdens savākšana un atkārtota izmantošana;
 • automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūve;
 • 5 elektromobiļu uzlādes punktu izbūve;

Cēsu pašvaldībai piederošajā neapbūvētajā teritorijā Cīrulīšu iela 63 tiks uzbūvēta Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centra ēka, kas paredzēta 100100 apmeklētājiem gadā, bet Cīrulīšu ielā 62 un Cīrulīšu ielā 64 Cēsīs, tiks izbūvētas nepieciešamās autostāvvietas. Laukumā tiks ierīkotas 4 abpusējās ātrās elektro automobiļu uzlādes stacijas 8 automašīnām un 1 autobusa uzlādes stacija, kopā 5 stāvvietas 9 transportlīdzekļu vienlaicīgai uzlādei.
 
Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ekspozīcija ietvers plašu dabas un inženierzinātņu klāstu - fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, elektronika, IT, mehatronika, medicīna, enerģētika. Vislielākais uzsvars tiks likts uz kosmosa tēmu. Caur kosmosa tematiku iespējams radīt jauniešiem interesi par tehniskām un dabas zinātnēm, lai nākotnē tie radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Kosmosa industrija ir viena no straujāk augošajām industrijām pasaulē, kas rada daudzas inovācijas zemes problēmu risināšanai – globālā pozicionēšana, jauni materiāli, globālā komunikācija, utml. Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centrā bez pastāvīgās ekspozīcijas notiks dažādi semināri, nodarbības, prezentācijas. Projekta realizācija piesaistīs Cēsu iedzīvotāju un Cēsu tūristu uzmanību un veicinās objekta apmeklējumu, kā arī padarīs Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centru par nozīmīgu kultūras un izglītības objektu.
Projekta plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei 12,46 kWh/m2 gadā.

Projekta finansējums

 • Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 354 188,46 (vienpadsmit miljoni trīs simti piecdesmit četri tūkstoši  viens simts astoņdesmit astoņi euro, 46 centi), no tām:
 • Projekta attiecināmās izmaksas (turpmāk – Attiecināmās izmaksas) ir EUR 10 065 641,72 (desmit miljoni sešdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro, 72 centi), no tām:
 • EKII (budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”) līdzekļi (turpmāk – Atbalsta summa) ir ne vairāk kā 49,6739318 % no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 000 000,00 (pieci miljoni euro, 0 centi);
 • Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 50,3260682 % no Attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par EUR 5 065 641,72 (pieci miljoni sešdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro, 72 centi).

Projekta īstenošanas ilgums 33 mēneši.

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818