Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Darba piedāvājumi
·  Izsoles
·  Sludinājumi
·  Kultūras pasākumi
·  Pašvaldības autoceļu saraksts
·  Kultūras svētku programma


<< Maijs 2016 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

<--  1 2 3 4 ...  --> 

JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
25.05.2016

Maijā no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemts apstiprinājums Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā iesniegtajam projekta pieteikumam “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061).

Lasīt vairāk ...


TAURENES PAMATSKOLAI - 30
25.05.2016

Taurenes pamatskolā 2016.gada 4.jūnijā skolas 30 gadu jubileja - absolventu un darbinieku salidojums.

Lasīt vairāk ...


SKUJENES PAMATSKOLAS MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS KAIVĒ
23.05.2016

2016. gada 1.jūnijā plkst.12.00 Kaives muižas parka estrādē notiks Skujenes pamatskolas mācību gada noslēguma pasākums.

Lasīt vairāk ...


AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU KONCERTS VECPIEBALGĀ
23.05.2016

27.maijā plkst.20.00 Vecpiebalgas kultūras namā amatiermākslas kolektīvu koncerts "Un sākas viss no gala".

Lasīt vairāk ...


BMX SACENSĪBAS VECPIEBALGĀ
18.05.2016

4.jūnijā Vecpiebalgas BMX trasē SMS CREDIT.LV 3.posms. Treniņi no plkst.11.00 līdz plkst.13.00. Sacensību sākums plkst.13.00. 5.jūnijā Vecpiebalgas BMX trasē Vecpiebalgas novada kausa izcīņa BMX. Treniņi no plkst.10.00 līdz plkst.11.00. Sacensību sākums plkst.11.00.

Lasīt vairāk ...


EKSKURSIJA NOVADA PENSIONĀRIEM
18.05.2016

Vecpiebalgas novada pensionāriem pašvaldība organizē divu dienu ekskursiju uz Lietuvu. Plānotā izbraukšana 2016.gada 31.maijā plkst.05.00. Plānotā atgriešanās 2016.gada 1.jūnijā plkst.20.00.

Lasīt vairāk ...


PIESAKI UZŅĒMUMU BALVAI BIZNESA LEPNUMS 2016!
17.05.2016

No 16.maija līdz 6.jūnijam žurnāls “iBizness” aicina mazos un mikro uzņēmumus pieteikties balvai BIZNESA LEPNUMS 2016. Uz balvu var pretendēt uzņēmumi, kuri ieviesuši inovatīvu produktu, īstenojuši oriģinālu produkta virzības stratēģiju, apguvuši jaunus tirgus, lepojas ar strauju apgrozījuma pieaugumu vai augstiem produktivitātes rādītājiem. Balvai aicināti pieteikties mazie un mikrouzņēmumi, kuri 2015.gadā ir strādājuši ar peļņu un veiksmīgi to turpina darīt arī šogad, kuriem 2015.gadā ir bijis vērojams apgrozījuma pieaugums un nav nodokļu parādu uz 30.04.2016. Mikrouzņēmumu grupā vērtēsim uzņēmumus ar apgrozījumu līdz 100 000 EUR, bet mazo uzņēmumu grupā – līdz 700 000 EUR. Balvai uzņēmumus var pieteikt to īpašnieki vai darbinieki, sadarbības partneri vai klienti.

Lasīt vairāk ...


DZĒRBENES DEJU KOLEKTĪVA JUBILEJAS KONCERTS AUGSTAJĀ KALNĀ
17.05.2016

28.maijā plkst.19.00 Dzērbenes Augstajā kalnā deju kolektīva "Juveris" 50 gadu jubilejas koncerts "Toreiz zaļumballē". Koncertā piedalās: deju kolektīvs "Pupuri" no Lahti Somijā, "Zelta virpulis", "Virpulis" un "Jumis" no Priekuļiem, "Degumnieki" no Madonas novada, "Saiva" no Salacgrīvas, "Juveris" un "Dore" no Dzērbenes.

Lasīt vairāk ...


VECPIEBALGAS NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU PANĀKUMI SKATĒS
12.05.2016

Cēsu dziesmu apriņķa koru skatē, kas notika 24.aprīlī, koris "Pie Gaujas" (diriģente Solveiga Vītoliņa) ieguva 1.pakāpi , "Vecpiebalgas muižas koris" (diriģents Jānis Rijnieks) - 2.pakāpi. Cēsu deju apriņķa deju kolektīvu skatē, kas 7.maijā notika Vecpiebalgas kultūras namā, deju kolektīvs "Mudurainis" ieguva augstāko pakāpi (vadītāja Antra Grinberga), "Balga" (vadītājs Klāvs Zārdiņš) , "Juveris" (vadītājs Uldis Blīgzna) un "Slātaviņa" (vadītāja Antra Grinberga) - 1.pakāpi.

Lasīt vairāk ...


VIDEO KONKURSS ZIEMEĻU KAIMIŅI: ESMU ZIEMEĻNIEKS - BALTIETIS
11.05.2016

Ja vēl neesi vecāks par 19 gadiem, izmanto iespēju un piedalies Baltijas Asamblejas un Ziemeļu Ministru padomes biroju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā rīkotajā video konkursā "Ziemeļu kaimiņi: esmu ziemeļnieks-baltietis!" Video jāiesniedz līdz 2016. gada 1. septembrim, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru.

Lasīt vairāk ...


VIDZEMĒ NOTIKS ZEMESSARDZES MĀCĪBAS
11.05.2016

No šī gada 8. līdz 10.jūlijam Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Raunas novados Zemessardzes 27.kājnieku bataljons organizē lauka taktisko vingrinājumu „WENDEN 2016”. Mācībās piedalīsies zemessargi no Studentu, 19.nodrošinājuma, 22., 25. un 27. kājnieku bataljoniem, kā arī Igaunijas brīvprātīgās Aizsardzības līgas "Kaitseliit" (Zemessardzes) un Dānijas bruņoto spēku Home Guard (Zemessardzes) pārstāvji.

Lasīt vairāk ...


IESAKI NOVADA UZŅĒMĒJUS KONKURSAM LATVIJAS LABĀKAIS TIRGOTĀJS 2016
11.05.2016

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu “Latvijas Labākais tirgotājs 2016”. Atsaucoties uz Latvijas Tirgotāju asociācijas aicinājumu, Vecpiebalgas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju „VECPIEBALGAS NOVADA LABĀKAIS TIRGOTĀJS 2016”. Aptaujas mērķis - noteikt Vecpiebalgas novada labāko tirdzniecības vietu, ēdināšanas vietu un pakalpojumu sniedzēju, kuru izvirzīt Latvijas Tirgotāju asociācijas izsludinātā konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2016” 2.kārtai.

Lasīt vairāk ...


LĪDZ 2016.GADA 16.MAIJAM VEICAMS KĀRTĒJAIS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMS
10.05.2016

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Lasīt vairāk ...


APSTIPRINĀTS AIZSARGĀJAMĀ AINAVU APVIDUS "VECPIEBALGA" DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS
09.05.2016

Dabas aizsardzības pārvaldē noslēgusies 15 dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā. Panākts kompromiss arī ar Vecpiebalgas novada pašvaldību – domes deputāti apstiprinājuši pozitīvu atzinumu aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) „Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna tālākai virzībai, un 2016.gada 29.aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards apstiprinājis izstrādāto dabas aizsardzības plānu. Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns sniedz rekomendācijas teritorijas apsaimniekošanai, lai ilgtermiņā nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu. Iedzīvotājiem saistībā ar dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu jauni saimnieciskās darbības aprobežojumi netiek noteikti, kā arī tuvākajā laikā netiek plānots tādus noteikt, mainot teritorijas zonējumu.

Lasīt vairāk ...


PAR IZMAIŅĀM ELEKTROENERĢIJAS SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMU TARIFOS
09.05.2016

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā.

Lasīt vairāk ...


ATBALSTĪTI KONKURSA "DAŽĀDOJAM SAVU IKDIENU" PROJEKTU PIETEIKUMI
05.05.2016

28.aprīļa Vecpiebalgas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt 6 (sešus) projekta "Dažādojam savu ikdienu" pieteikumus par kopējo summu EUR 1575,63. Projektu konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.

Lasīt vairāk ...


SIA ZAAO NODROŠINA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOTĀ IEPAKOJUMA BEZMAKSAS SAVĀKŠANU
03.05.2016

SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā no lauksaimniekiem bez maksas savākt skābbarības sagatavošanā izlietotās ruļļu un bedru plēves, maisus, kannas, lai sagatavotu materiālu otrreizējai pārstrādei. Plēvju savākšanu pieteikt pie ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288 vai 64281250, nosaucot adresi, aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par savākto atkritumu veidu un apjomu, iesniegšanai Valsts vides dienestā.

Lasīt vairāk ...


IESPĒJA APMEKLĒT MOBILO DIGITĀLĀS MAMOGRĀFIJAS KABINETU TAURENĒ
03.05.2016

Š.g. 17. jūnijā Taurenes pagasta "Rudiņos" (pie Sociālā dienesta) plānots mobilā mamogrāfa izbraukums. Lai pieteiktos uz izmeklējumu, zvanīt : 67142840; 27866655 vai rakstīt uz e-pastu: info@mamografija.lv .

Lasīt vairāk ...


OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJU GODINĀŠANAS PASĀKUMS ,,MELNS UZ BALTA"
29.04.2016

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu olimpiāžu uzvarētāju un pedagogu godināšanas pasākumā ,,Melns uz balta” otrdien, 26.aprīlī Priekuļu kultūras namā satikās vairāk nekā 250 zinošāko un mācību priekšmetu olimpiādēs ļoti veiksmīgi startējušo skolēnu no 1. līdz pat 12. klasei, lai kopā ar novadu vadītājiem, skolu direktoriem un saviem skolotājiem svinētu uzvaru gan sākumskolas, gan latviešu valodas, gan angļu un krievu valodas, gan matemātikas, fizikas, mājturības, gan informātikas, ģeogrāfijas, ekonomikas un citās olimpiādēs, kas noritējušas visa šī mācību gada garumā.

Lasīt vairāk ...


TĪRA VIDE IR VIENA ZVANA ATTĀLUMĀ!
27.04.2016

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā zvanot uz ZAAO biroju var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (sākot no ~5 kg) bezmaksas savākšanu

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 4 ...  --> 
Pēc datuma
2016 (43)   
 -- Maijs (18)   
 -- Aprīlis (8)   
 -- Marts (4)   
 -- Februāris (8)   
 -- Janvāris (5)   
2015 (20)   
 -- Decembris (2)   
 -- Novembris (3)   
 -- Oktobris (1)   
 -- Septembris (4)   
 -- Augusts (1)   
 -- Jūnijs (1)   
 -- Maijs (2)   
 -- Aprīlis (2)   
 -- Februāris (1)   
 -- Janvāris (3)   
2014 (3)   
 -- Decembris (2)   
 -- Jūlijs (1)   
2013 (2)   
 -- Novembris (1)   
 -- Maijs (1)