2020.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2020.gadam

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 28.05.2020.

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 28.05.2020.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 24.09.2020.

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 24.09.2020.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 23.12.2020.