Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga"

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga"

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’" struktūrvienība –  ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam.

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz pakalpojumus 74 pilngadīgām personām šādos gadījumos:

Ilgstošas sociālās aprūpes centra "Vecpiebalga" mērķis ir sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus. Galvenie uzdevumi ir:

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina sociālā darba, veselības aprūpes, un saimnieciskā nodrošinājuma speciālisti.

Kā šos pakalpojumus saņemt?

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz valsts finansētus pakalpojumus – daļu apmaksā Labklājības ministrija, daļu klients pats – līdz 90% no savas pensijas vai valsts sociālā pabalsta.

Informāciju par iespējām saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes centrā "Vecpiebalga" sniedz:

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" atrodas Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagastā, "Greiveros", LV-4122.

Tālrunis informācijai: 64161370