Par Vecpiebalgu

Pēc 2021.gada novadu reformas Vecpiebalgas teritorija, kurā ietilpst Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurene un Vecpiebalgas pagasts, ir daļa no jaunā, apvienotā Cēsu novada, kurā ietilpst: Cēsu un Līgatnes pilsēta, Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Liepas, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes un Zosēnu pagasts.

Jaunā Cēsu novada dome 19 ievēlētu deputātu sastāvā darbu sāka 2021.gada jūlijā.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorija: 542,5 km2
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes kopējais iedzīvotāju skaits: 3699*

*PMLP dati 30.06.2021.

Informācija par domes darbu