Noslēdzies otrais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas tika izsludināts visā Cēsu novada teritorijā. Konkursā tika saņemti 17 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 14 projekti.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

Nr.p.k.Projekta pieteicējs 
(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)
Projekta vadītājsProjekta nosaukumsPunktu skaits kopā (max 50)Piešķirtā summa, EUR
1SIA “ER INVEST” Līga GablikaPapīrfabrikas festivāls461000
2IK “Aušanas darbnīca “Vēverīšas””Dagnija Kupče“Piebalgas lielo lakatu kolekcijas dokumentēšana un popularizēšana” 45,41000
3Nodibinājums “Koprades māja Skola6”Amanda StrīģeleVēlreiz45,31000
4Biedrība “Tapums” Ilze LieckalniņaStaigājamā izrāde “Cēsu stāsti”45,11000
5SIA “Ungurmuiža”Ieva ŅevečorovaŠūbertiādei – 25 44,31000
6Biedrība “Cēsu mantojums” Gundars KalniņšCēsu pilsētas kapsētā apbedīto personu biogrāfiskā izpēte (2. posms)43,3975
7Biedrība “Tapums” Ilze Lieckalniņa Izrāde “Atgadījums ar peli” 43,21000
8Biedrība “Tapums”Ilze Lieckalniņa “Ziemassvētku izrāde”42,91000
9IK “Aušanas darbnīca “Vēverīšas””Dagnija Kupče Mūsdienīgi adījumi bez vīlēm 42,81000
10Biedrība “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija” Sandra Eglīte“Kāpēc gleznas, saldumi un latvietība ir Zaubes kultūras pamatos?” 42,3440
11Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”Valda Zaļaiskalna Galdauts galda rota 42,11000
12Kultūras biedrība “Harmonija”Agnese Caunīte – Bērziņa Krājuma “Cēsu atspulgi” izdošana Cēsu novads šīs dienas acīm 41,81000
13Biedrība “Vides biedrība Krūzes”Valentīna Dolmane Vasaras pilnbrieda svinības un koncerts Jaunpiebalgas pagasta dabas saimniecībā “Lielkrūzes”41,71000
14Līga Rimša, pašnodarbinātāLīga RimšaBērnu dzejoļu grāmatas “Saulespuķe” un pasaku grāmatas “Saulespuķe ziedēs atkal” izdošana latviešu un ukraiņu valodās 41,61000
  Kopā EUR:  13415

Otrā 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursa prioritātes bija vietējās kopienas iedzīvotāju iesaiste projektos un kultūras projekti, kuri veicina sadarbību starp Cēsu novada māksliniekiem un kultūras organizācijām. Tāpat kā pirmajā, arī otrajā 2022.gada konkursā iesniegtie projektu pieteikumi pārstāv visu Cēsu novada teritoriju. Atbalstīto projektu rezultātā tiks izdotas grāmatas, notiks radošās meistarklases un dažādi pasākumi gan Līgatnē, gan Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā, Priekuļos, Ungurmuižā, Vaivē, Cēsīs un Zaubē. Ar konkursa atbalstu taps vairāki teātra iestudējumi un turpināsies kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008. gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi Cēsu novada iedzīvotāji, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Timermane – Malēja
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Tālr. 25770498
e-pasts: kultura@cesis.lv