Taurenes klientu apkalpošanas centrs

Taurenes klientu apkalpošanas centrs

Adrese: "Rudiņi", Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
Tālrunis: 20231050

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pārtraukums  13.00 – 14.00

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem ir iespēja: