Kaives klientu apkalpošanas centrs

Kaives klientu apkalpošanas centrs

Adrese: "Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Tālrunis: 20256552

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem ir iespēja: