Dzērbenes klientu apkalpošanas centrs

Dzērbenes klientu apkalpošanas centrs

Adrese: "Sabiedriskais centrs", Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118
Tālrunis: 28080504

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00

Darba laiks vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam:
Pirmdiena 8.00 – 17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Otrdiena 8.00 – 17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Trešdiena 8.00 – 17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00
Piektdiena 8.00 – 17.00, pārtraukums 13.00 – 14.00

 

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem ir iespēja: