2021.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 27.05.2021.

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 27.05.2021.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 28.06.2021.

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 28.06.2021.