2019.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2019.gadam ​

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada budžetu​

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 23.05.2019​.

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 23.05.2019.​

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 27.12.2019.

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 27.12.2019​.