2015.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets ar grozījumiem uz 23.07.2015.

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets ar grozījumiem uz 23.07.2015.

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets ar grozījumiem uz 26.11.2015.