2014.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi​