2013.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada pamtbudžeta ieņēmumi un izdevumi