Vecpiebalgas apvienības Veselības diena "Briņģu aplis 2022"

Sestdien, 3.septembrī plkst.11.00 Inešu sporta laukumā tiks dots starts Vecpiebalgas apvienības Veselības dienai "Briņģu aplis".

Skrējiena/pārgājiena distances:

2 km (veic 2012.gadā dzimuši un jaunāki);
11 km. 
Kontrollaiks - 2h 15min. 

Dalībnieku pieteikšanās no plkst.10.00 līdz plkst.10.45.

Plkst.10.00 konsultācija pie veselības speciālista. 

Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 28204453. 

Pasākums finansēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104 "Veselības veicināšanas pasākumi" ietvaros.