Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, ko izsniegusi Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" 39. punkts nosaka, ka informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izsniegtās spēkā esošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Atļaujas Nr. Izsniegšanas
datums
Termiņš, līdz kuram atļauja derīga   Saņēmējs Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids  
3-7/830 21.07.2014. 28.08.2038.   VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" "Kalna Grotūži" Dzērbenes pagasts Smilts-grants un smilts
3-7/1059
26.09.2014. 10.07.2039.   A/S "Latvijas valsts meži" "Ķetas" Dzērbenes pagasts Smilts-grants un smilts
3-7/465 18.05.2015. 01.01.2040.   SIA "MONEY SHOT" "Grotūži" Dzērbenes pagasts Smilts-grants un smilts
3-7/608 10.08.2016. 15.05.2041   A/S "Latvijas valsts meži" "Sikāti" Dzērbenes pagasts Smilts-grants un smilts
3-8.1/594 12.07.2018. 19.06.2043.   Jānis Bušs "Jaunmādari"
Vecpiebalgas pagasts
Smilts un aleirīts
3-8.1/286 05.04.2019. 17.03.2044.   SIA "Balgas Krasti" "Laidzi" Taurenes pagasts Smilts-grants un smilts