Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Sadarbība ar NVO


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti


Paziņojums par Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Vecpiebalgas novada dome informē, ka 2012.gada 2.oktobra sēdē pieņemts lēmums Nr.1. par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2012-2024.g. galīgās redakcijas apstiprināšanu un lēmums Nr. 2. Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas un Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.g. un Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2012-2018.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Plānošanas dokumentu nosaukums: Vecpiebalgas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam un Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam (turpmāk tekstā – Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti).

Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Vecpiebalgas novada dome, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., LV-4122, sadarbībā ar SIA „Projekts 3i”, Ausekļa iela 3-90, Rīga, LV–1010, tālr.294433819.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt līdz 2012.gada nogalei. Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma īstenošanas termiņš – 12 gadi, Vecpiebalgas novada Attīstības programmas īstenošanas termiņš – 7 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Vecpiebalgas novada administratīvā teritorija (Vecpiebalgas, Dzērbenes, Inešu, Kaives un Taurenes pagastus).

Sabiedriskā apspriešana: Ar Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 17.10.2012. līdz 26.11.2012. Vecpiebalgas novada domē, Dzērbenes, Inešu, Kaives un Taurenes pagastu pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā un Vecpiebalgas novada domes mājas lapā www.vecpiebalga.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

1. Dzērbenē, pagasta pārvaldē „Pils” 05.11.2012. plkst. 10.00.
2. Taurenē, pagasta pārvaldē „Nēķens”- 05.11.2012. plkst.14.00.
3. Kaivē, pagasta pārvaldē „Dārziņos”- 06.11.2012. plkst. 9.00.
4. Inešos, pagasta pārvaldē „Pils”  - 06.11.2012. plkst. 12.00.
5. Vecpiebalgas novada domē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā - 06.11.2012. plkst. 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 26.11.2012.:

Vecpiebalgas novada domē (Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122), kā arī sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv, vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Vecpiebalgas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros.
15.10.2012.

* * *

Paziņojums par Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2037 gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Vecpiebalgas novada dome informē, ka 2012.gada 17.oktobra sēdē pieņemts lēmums Nr.20. par Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

Ar Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijuvar iepazīties no 22.10.2012. līdz 26.11.2012. Vecpiebalgas novada domē, Dzērbenes, Inešu, Kaives un Taurenes pagastu pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā, kā arī Vecpiebalgas novada domes mājas lapā www.vecpiebalga.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes būs organizētas kopā ar Attīstības programmas un Vides pārskata apspriešanu :

1. Dzērbenē, pagasta pārvaldē „Pils” 05.11.2012. plkst. 10.00.
2. Taurenē, pagasta pārvaldē „Nēķens”- 05.11.2012. plkst.14.00.
3. Kaivē, pagasta pārvaldē „Dārziņos”- 06.11.2012. plkst. 9.00.
4. Inešos, pagasta pārvaldē „Pils”  - 06.11.2012. plkst. 12.00.
5. Vecpiebalgas novada domē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā - 06.11.2012. plkst. 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 26.11.2012.:

Vecpiebalgas novada domē (Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122), kā arī sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv, vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).


* * *