Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  e-pakalpojumi
·  Iesniegumu veidlapas
·  Būvvalde


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Nekustamais īpašums
Noma
Informācija no civilstāvokļu aktu reģistra

 


Nr. E-pakalpojuma numurs E-pakalpojuma nosaukums
1. EP00 Manā īpašumā deklarētās personas
2. EP01 Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
3. EP10 Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana
4. EP11 Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana
5. EP12 Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
6. EP13 Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

7.

EP14

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

8.

EP15

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

9.

EP16

Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana

10.

EP17

Žogu būvniecības atļaujas pieprasīšana

11.

EP18

Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana

12.

EP20

Mani dati pašvaldībā

13.

EP21

Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību

14.

EP22

Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

15.

EP23

Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

16.

EP26

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

17.

EP27

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

18.

EP28

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

19.

EP29

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

20.

EP30

Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem

21.

EP32

Mani dati kadastrā

26.

EP38

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

27.

EP43

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

28.

EP44

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

29.

EP45

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

30.

EP46

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

31.

EP47

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

32.

EP48

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

33.

EP49

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

34.

EP50

Informācija par ieturējumiem no izmaksātas pensijas/pabalsta/atlīdzības

35.

EP51

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

36.

EP52

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

37.

EP53

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

38.

EP54

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

39.

EP55

Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu

40.

EP56

Informācija par uzturlīdzekļu parādu

42.

EP61

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

43.

EP62

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

44.

EP63

Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

45.

EP64

Mani dati VDEĀVK

46.

EP65

Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK

47.

EP66

Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK

48.

EP67

Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

49.

EP68

Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika

50.

EP69

Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums

51.

EP73

Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma

52.

EP74

Mani dati biometrijas datu aptrādes sistēmā

57.

EP105

Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību

58.

EP109

Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā

59.

EP110

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

60.

EP111

Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam

61.

EP112

Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi

62.

EP113

Iesniegums Veselības inspekcijai