Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes sēde 28.09.2017.
03.10.2017


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit... 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

 tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 28.septembrī Nr.21                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.05

Darba kārtībā:

1. Par Vecpiebalgas novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.

2. Par Vecpiebalgas novada domes vēlēšanu komisijas izveidošanu.

3. Par Vecpiebalgas novada domes komisiju sastāvu.

4. Par finansiālu atbalstu Vecpiebalgas māju kalendāra izdošanai.

5. Par noteikumu “Par grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

6. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.

7. Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadam.

8. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 29.12.2016.lēmumā Nr.3 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada amata vienību saraksta apstiprināšanu”.

9. Par finansiālu atbalstu šautriņu mešanas klubam “Vecpiebalga”.

10. Par finansiālu atbalstu A.Glāzerei.

11. Par finansiālu atbalstu Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai Donoru dienā.

12. Par grozījumiem 2017.gada 24.augusta Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr.4 “Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017/2018.mācību gadam”.

13. Par procentu likmes pārskatīšanu aizdevumam A2/1/07/629 ar trančes Nr.P-379/2007.

14. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā Nr.8 (prot.Nr.4) “Par izmaksām uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.

15. Par L.L. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

16. Par A.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

17. Par U.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

18. Par G.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

19. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rūķīši”-3 Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai.

21. Par nekustamā īpašuma “Birzītes”-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22. Par nekustamā īpašuma “Auļi”-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

23. Par nekustamā īpašuma "Auļi"-2 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

24. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Mazā skola” īpašumā Gaismas ielā  4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

25. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Pils” īpašumā Dzērbenē, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

26. Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs” īpašumā Dzērbenē, Dzērbenes  pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

27. Par grozījumiem nolikumā “Par apbalvojumu piešķiršanu”.

28. Par grozījumiem nolikumā “Gada skolotājs”.

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecķulmas” Kaives pagastā.

30. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

31. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE, Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, Edgars BĒRZKALNS, Edžus ĶAUKULIS,  Viesturs MELBĀRDIS,  Inese NAVRA,  Indriķis PUTNIŅŠ.

Izpilddirektore Lelde BURDAJA

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Marina SILIŅA

Jurists Guntars ZERNIS

Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

Sēdē nepiedalās:

Deputāti – Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ.

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

Pieņemtie lēmumi lasīt...                 
      Atpakaļ