Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes sēde 27.07.2017.
31.07.2017


Sēdes  audio ieraksts lejuplādējams šeit...

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 27.jūlijā    Nr.13                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Darba kārtībā:

1. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai.

2. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai.

3. Par finansiālu atbalstu Piebalgas Vēstniecībai.

4. Par aizdevuma pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

5. Par dāvinājuma pieņemšanu no z/s „Pūpoli”.

6. Par Vecpiebalgas novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.

7. Par Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022.gadam.

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

11. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus ar citu amatu.

12. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā.

13. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas un Īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā.

14. Par pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

15. Par nekustamā īpašuma "Madaras"-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

16. Par dzīvokļa īpašuma "Birzītes"-10, Dzērbenē , Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-1,Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

18. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-2, Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

19. Par nekustamā īpašuma "Gārņi", Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai.

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Lejas Muilēni", Kaives pagastā.

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

24. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

25. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas un Medību koordinācijas komisijas sastāvā.

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Lelde BURDAJA, Mareks KLIMOVIČS, Edžus ĶAUKULIS, Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA,  Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Izpilddirektors Hugo DUKSIS

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Jurists Guntars ZERNIS

Muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja Līva GRUDULE

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

Sēdē nepiedalās:

deputāts – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

Pieņemtie lēmumi  lasīt...
      Atpakaļ