Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes sēde 26.10.2017.
31.10.2017


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit...

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā

 

2017.gada 26.oktobrī   Nr.22                                                                    

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Darba kārtībā:

 1. Saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”” apstiprināšana.
 2. Par atbalstu E. L. dalībai Ģitāristu sesijā.
 3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas nolikumu.
 4. Par deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatu L. D.
 5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu.
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu.
 7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm.
 8. Par transportlīdzekļa satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem.
 9. Par nekustamā īpašuma “Auļi”-2 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
 10. Par nedzīvojamās telpas ēkā “Nēķina muiža” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4286 002 0311 001, nodošanu nomā.
 11. Par nedzīvojamās telpas ēkā “Jauntoži” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4286 002 0316 001, nodošanu nomā.1
 12. Par zemes vienību “Jauncelmi” Inešu pagastā piekritību pašvaldībai.
 13. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”.
 14. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”.
 15. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”.
 16. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”.
 17. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”.
 18. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”.
 19. Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE, Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, Kristaps DRIĶIS, Viesturs MELBĀRDIS,   Inese NAVRA,  Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA                

Izpilddirektore Lelde BURDAJA

Jurists Guntars ZERNIS

Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina SLAIDIŅA

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

Sēdē nepiedalās deputāti:

Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ.               

Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ.

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

Pieņemtie lēmumi lasīt...
      Atpakaļ