Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes sēde 24.08.2017.
29.08.2017


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit... 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

 tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 24.augustā   Nr.15                                                                                                     

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

 

Darba kārtībā:

1. Par deputātu maiņu Vecpiebalgas novada domes 2017.gada sasaukumā.

2. Par Vecpiebalgas novada domes vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.

3. Par grozījumiem 2017.gada 23.marta Vecpiebalgas novada domes lēmumā “Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei” (prot.Nr.5).

4. Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā.

5. Par Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” nolikuma apstiprināšanu.

6. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai.

7. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.

8. Par telpu nedzīvojamā ēkā „Mazā skola”, kadastra apzīmējums 4292 007 0450 005, nekustamajā īpašumā „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā.

9. Par  nedzīvojamo telpu   ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā.

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecķulmas” Kaives pagastā.

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunvīļumi” Vecpiebalgas pagastā.

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

13. Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi.

14. Par Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu.

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE, Edžus ĶAUKULIS, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Izpilddirektors Hugo DUKSIS

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Jurists Guntars ZERNIS

Muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja Līva GRUDULE

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

Sēdē nepiedalās:

deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ.                 

              Lelde BURDAJA, attaisnojošu iemeslu dēļ                 

              Inese NAVRA, attaisnojošu iemeslu dēļ.

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

Pieņemtie lēmumi lasīt...
      Atpakaļ