Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenes ārsti

Zaigas Zariņas ģimenes ārsta prakse

Adrese: Sabiedriskais centrs, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads
Tālrunis: 64170406, mob. 29482572

Ģimenes ārste Zaiga Zariņa pacientus pieņem:
Pirmdienās 9.30 – 12.00
Piektdienās 9.30 – 12.00

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 16.00
Otrdienās 8.00 – 16.00
Trešdienās 8.00 – 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Piektdienās 8.00 – 16.00

Ģimenes ārsta palīgs Velga Pumpure

Arodārsta pārbaudes pēc pieraksta pirmdienās un piektdienās līdz plkst.13.00.
Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie ģimenes ārstes un arodārstes – tālrunis 64170406.


Vecpiebalgas Doktorāts

Ģimenes ārstes I.Radziņas darbības pamatteritorija 2019.-2022.gadam – Vecpiebalgas pagasts un Inešu pagasts

Adrese: "Doktorāts", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122
Tālrunis: 64161317
e-pasts: vecpdok@inbox.lv 

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 19.00
Otrdienās 8.00 – 16.00
Trešdienās 8.00- 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Piektdienās 8.00 – 16.00

Ģimenes ārstes Ilonas Radziņas pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 13.00 – 19.00* (Vecpiebalgas doktorātā) 
Otrdienās 8.00 – 13.00* (Vecpiebalgas doktorātā) 
Trešdienās 8.30 – 13.30* (Vecpiebalgas doktorātā) 
Ceturtdienās 9.00 – 11.00* (Inešu filiālē) 11.00-14.00 (Vecpiebalgas doktorātā) 
Piektdienās 8.30 – 13.30* (Vecpiebalgas doktorātā) 

Ģimenes ārsta palīgs Vita Antone pacientus pieņem:
Pirmdienās 11.00 – 13.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Otrdienās 14.00 – 16.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Trešdienās 13.30 – 15.30 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Ceturtdienās 9.00 – 10.00 (Inešu filiālē)
11.00 – 12.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Piektdienās 13.30 – 15.30

Inešu feldšerpunkts
Adrese: "Upmalas", Inešu pagasts, Cēsu novads
Tālrunis: 64129322

INFORMĀCIJAI

  • Pieņemšana Vecpiebalgas doktorātā un Vecpiebalgas doktorāta filiālē Inešos tikai pēc iepriekšēja pieraksta; 
  • Darba laikā pacientu pierakstu veic pa tel. 64161317 vai 25672923; 
  • Mājas vizītes pieteikt līdz plkst. 13.00 pa tel. 64161317 vai 25672923; 
  • Dr. Ilonu Radziņu prombūtnes laikā aizvieto Dr. Evita Pundure. Tel. 64162344 Gaujas iela 6, Jaunpiebalgas pagasts, "Jaunpiebalgas doktorāts";
  • Ārpus prakses darba laika, brīvdienās un svētku dienās – ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001;
  • Neatliekamos gadījumos 113; 03; 112; 
  • SIA "Madonas slimnīca" Rūpniecības iela 38, Madona, Uzņemšanas nod. tel. 64807066, reģistratūras tel. 64860586 

Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārsta U.Vasiļevska darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Taurenes pagasts un Kaives pagasts

Taurenes feldšerpunkts
Adrese: Krasta iela 15, Taurenes pagasts, Cēsu novads
Tālrunis: 64170281

Ģimenes ārsts Uldis Vasiļevskis pacientus pieņem:
Ceturtdienās 10.00 – 15.00

Feldšerpunkta darba laiks:
Pirmdienās 9.00 – 14.00
Otrdienās 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 13.00
Ceturtdienās 8.00 – 15.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Ģimenes ārsta palīgs Daina Skrastiņa

Analīžu nodošana:
Otrdienās 8.00 – 10.00

Taurenes feldšeru vecmāšu punktā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Iepriekšējs pieraksts pie ģimenes ārsta pa tālruni 64170281

Kaives pagastā
Adrese: "Pagasta Dārziņi", Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
Tālrunis: 29483207
Ģimenes ārsts pacientus pieņem:
otrdienās 10.00 – 14.00